Witamy serdecznie w Zespole Szkół w Żychlinie

szkola minPoczątek szkolnictwa zawodowego w Żychlinie sięga 1945 roku, kiedy to 1 września b.r. powstaje "Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa", która realizowała trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny dla młodzieży zatrudnionej w zakładach M-1 oraz wydział ogólny dla młodzieży zatrudnionej w rzemiośle prywatnym. 1 września 1947 roku, szkołę tę przejmuje ówczesne Ministerstwo Przemysłu i Handlu, nad którą opiekę miały sprawować zakłady M-1 w Żychlinie.

W związku z przejęciem szkoły otrzymuje ona nową nazwę "Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie", do której uczęszczało 210 uczniów w ośmiu klasach o kierunku elektrycznym i mechanicznym. Pierwszych dwudziestu absolwentów ukończyło szkołę w czerwcu 1948 r. Szkoła została zatwierdzona jako szkoła typu licealnego i otrzymała nazwę "Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego w Żychlinie". Dążyła ona do przygotowania odpowiedniej kadry techników konstruktorów maszyn elektrycznych, których brakowało w przemyśle elektrotechnicznym.

20 lutego 1949 r. szkoły podlegające Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy M.P.C. zostają połączone ze względów adminisracyjno-pedagogicznych w jedną całość p.n. "Zespół Szkół". Warunki pracy, w tej szkole były bardzo ciężkie, gdyż szkoła nie posiadała jeszcze własnego budynku. Dopiero 22 grudnia 1949 r. otrzymuje wspaniały budynek szkolny, odpowiednio wyposażony i przygotowany do zajęć. Budynki pod warsztaty szkolne i sale gimnastyczną zostały oddane do użytku dopiero w lutym 1951 r. Pierwszy egzamin dojrzałości rozpoczął się 1 czerwca 1950 r. - dwudziestu uczniów otrzymało tytuł technika-elektryka.

Dziesiątego września 1956 r. szkolnictwo zawodowe zostaje przejęte przez Ministerstwo Oświaty. Ministerstwo Oświaty w dniu 20 sierpnia 1959 r. wydało rozporządzenie dotyczące nazwy szkoły. W myśl tego zarządzenia nasze szkoły otrzymały następujące nazwy: " Zasadnicza Szkoła Zawodowa" i "Technikum Elektrotechniczne". W dniu 8 czerwca Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie nadania imienia ZSZ w Żychlinie. ZSZ w Żychlinie otrzymuje imię Ludwika Waryńskiego. Technikum Elektrotechniczne otrzymało imię Mieczysława Pożaryskiego. W 1961 r. w technikum został wprowadzony ciąg mechaniczny i zorganizowano pierwszą klasę o specjalności uzwajak-nawijak silników elektrycznych. Obecna nazwa czyli "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmuje Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową i obowiązuje od dnia 1 września 1973 r.

Od dnia 1 września 1973 r. "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmował: Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obecna nazwa czyli Zespół Szkół w Żychlinie obowiązuje od 1 września 2002 roku i w jego skład wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektroniczne, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od czerwca 2009 roku z okazji 60 – lecia powstania Szkoły, Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nadano imię „Bohaterów Września 1939 roku”.                                                                                                              

Losowa galeria

X Jubileuszowa Ścieżka Edukacyjna Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Więcej…

Kontakt

Adres: ul. Narutowicza 88,

           99-320 Żychlin.

Telefon: (24) 285 10 60.

Faks: (24) 285 10 60.

E-mail: zszychlin@op.pl

 

Spotkanie w ramach projektu „Deliberative-Mediator-Leader-Student’s”

            W dniach 6 do 10 maja 2019r w Zespole Szkół w Żychlinie odbyło się spotkanie grupy nauczycieli w ramach projektu Erasmus+ „Deliberative-Mediator-Leader-Student’s”. Celem projektu jest powstanie w szkołach partnerskich – Polska, Turcja, Grecja, Rumunia, Hiszpania, Włochy – Szkolnych Klubów Mediacji. Zadaniem, których będzie rozwiązywanie konfliktów wśród uczniów przy pomocy mediacji. Przeszkoleni nauczyciele mediatorzy w ramach 1 LTT w Turcji oraz uczestniczący w szkoleniu w Polsce będą szkolili grupę młodzieży, którzy w przyszłości pełnić będą rolę mediatorów rówieśniczych.

            W czasie spotkania w Polsce omówiono sposób przygotowania podręcznika dla uczniów, sposoby rekrutacji na mediatora rówieśniczego oraz uczestniczono  w ćwiczeniach, których celem było rozwiązywanie konfliktów oraz współpraca grupie.

Promowanie mediacji w szkole może wspomóc nauczanie uczniów:

  1. podstawowych zasad prowadzenia rozmowy,
  2. przedstawiania swoich racji,
  3. umiejętności słuchania drugiej osoby,
  4. szerszego spojrzenia na wiele spraw, oraz uświadamianie różnorodności perspektyw i poglądów.

     Dzięki mediacji uczniowie mogą nauczyć się postępowania, które w przyszłości pozwoli im unikać konfliktów, sprawnie je rozwiązywać oraz likwidować zjawisko wykluczenia społecznego.

Zapoznano nauczycieli ze Standardami Rzecznika Praw Dziecka. Zgodnie z definicją zawartą w Standardach mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych: mediacja rówieśnicza - to dobrowolne i poufne poszukiwanie rozwiązania konfliktu między uczniami, w obecności dwóch bezstronnych i neutralnych mediatorów – uczniów, przygotowanych do prowadzenia mediacji rówieśniczej. Konflikty te dotyczą spraw związanych z relacjami między uczniami.

Mediacje rówieśnicze to mediacje prowadzone pomiędzy uczniami danej placówki oświatowej w obecności mediatora rówieśniczego – innego ucznia.

W spotkaniu na temat mediacji rówieśniczej uczestniczyli nauczyciele z innych placówek z terenu Gminy Żychlin: Pani Sylwia Mańk – Chrulska – Zespół Szkół nr 1 w Żychlinie, Pan Bogdan Kciuk – Szkoła Podstawowa nr 1 w Żychlinie.

Zorganizowano spotkanie z Przedstawicielem Władz Gminy Żychlin, Dyrekcją Zespołu Szkół w Żychlinie oraz z nauczycielami Zespołu Szkół w Żychlinie.

1

Uczniowie Zespołu Szkół w Żychlinie pod opieką pani Justyny Wojciechowskiej i pana Mariusza Witczaka udali się w ramach projektu Erasmus+ "Math, engineering and technology inside the class" do Turcji. W dniach 1-5 kwietnia braliśmy udział w laboratoriach związanych z programowaniem robotów, układów Arduino i konstrukcji mostów. Mieliśmy okazję poznać miasto Afyon i okolice, jego zabytki historyczne i archelogiczne, poznać kulturę i tutejszą społeczność. Bardzo gościnnie nas przyjęto i równie ciepło będziemy wspominać pobyt w Turcji. Nawiązaliśmy wiele znajomości i bardzo dobrze układała nam się współpraca. Mamy nadzieję, że w terminie 20-24 maja przybędą do Żychlina zaproszone grupy z Turcji, Portugalii, Hiszpanii oraz Włoch i będziemy dalej kontynuować wspólne zadania w ramach projektu.

 0

W dniach 25-29 marca 2019 r. gościliśmy w Zespole Szkół w Żychlinie zagranicznych gości.  W ramach projektu Erasmus+ ”E-Mate” przyjechali do nas uczniowie wraz koordynatorami  z partnerskich szkół z Portugalii, Węgier, Rumunii, Włoch i Turcji. Uczniowie w ramach programu odbywali warszaty w naszej szkole. Spotkali się z dyrektorem naszej szkoły szkoły oraz z władzami lokalnymi miasta Żychlin. Oczywiście poza efektywną pracą projektową w szkole był czas na zwiedzanie Warszawy, Torunia i gospodarstwa agroturystycznego. Nasi goście wracają z pięknymi wspomnieniami z Polski i bogatym bagażem nowych wiadomości i doświadczeń. 

1

W dniach 11-15 marca 2019 r. gościliśmy w Zespole Szkół w Żychlinie zagranicznych gości.  W ramach projektu Erasmus+ ”Step up with Google Tools and Mobile Apps” przyjechali do nas z partnerskich szkół z Portugalii, Włoch, Macedonii i Turcji uczniowie wraz z koordynatorami. Uczniowie w ramach programu odbywali warszaty z wykorzystaniem aplikacji firmy Google. Spotkali się z dyrektorem naszej szkoły szkoły oraz z władzami lokalnymi miasta Żychlin. Oczywiście poza efektywną pracą projektową w szkole był czas na zwiedzanie i "warszaty w plenerze" w Warszawie, Toruniu i Oporowie z wykorzystaniem kamery Samsung Gear 360. Nasi goście wracają z pięknymi wspomnieniami z Polski i bogatym bagażem nowych wiadomości i doświadczeń.

5a

Facebook


BIP    deklaracja dostepnosci wcm
 
 it-szkola-nask-logo
thumb powered-by-joomla    progeCad   mysql    Powered By PHP 19 x 28mm 410 WEBerasmus