Witamy serdecznie w Zespole Szkół w Żychlinie

szkola minPoczątek szkolnictwa zawodowego w Żychlinie sięga 1945 roku, kiedy to 1 września b.r. powstaje "Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa", która realizowała trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny dla młodzieży zatrudnionej w zakładach M-1 oraz wydział ogólny dla młodzieży zatrudnionej w rzemiośle prywatnym. 1 września 1947 roku, szkołę tę przejmuje ówczesne Ministerstwo Przemysłu i Handlu, nad którą opiekę miały sprawować zakłady M-1 w Żychlinie.

W związku z przejęciem szkoły otrzymuje ona nową nazwę "Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie", do której uczęszczało 210 uczniów w ośmiu klasach o kierunku elektrycznym i mechanicznym. Pierwszych dwudziestu absolwentów ukończyło szkołę w czerwcu 1948 r. Szkoła została zatwierdzona jako szkoła typu licealnego i otrzymała nazwę "Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego w Żychlinie". Dążyła ona do przygotowania odpowiedniej kadry techników konstruktorów maszyn elektrycznych, których brakowało w przemyśle elektrotechnicznym.

20 lutego 1949 r. szkoły podlegające Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy M.P.C. zostają połączone ze względów adminisracyjno-pedagogicznych w jedną całość p.n. "Zespół Szkół". Warunki pracy, w tej szkole były bardzo ciężkie, gdyż szkoła nie posiadała jeszcze własnego budynku. Dopiero 22 grudnia 1949 r. otrzymuje wspaniały budynek szkolny, odpowiednio wyposażony i przygotowany do zajęć. Budynki pod warsztaty szkolne i sale gimnastyczną zostały oddane do użytku dopiero w lutym 1951 r. Pierwszy egzamin dojrzałości rozpoczął się 1 czerwca 1950 r. - dwudziestu uczniów otrzymało tytuł technika-elektryka.

Dziesiątego września 1956 r. szkolnictwo zawodowe zostaje przejęte przez Ministerstwo Oświaty. Ministerstwo Oświaty w dniu 20 sierpnia 1959 r. wydało rozporządzenie dotyczące nazwy szkoły. W myśl tego zarządzenia nasze szkoły otrzymały następujące nazwy: " Zasadnicza Szkoła Zawodowa" i "Technikum Elektrotechniczne". W dniu 8 czerwca Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie nadania imienia ZSZ w Żychlinie. ZSZ w Żychlinie otrzymuje imię Ludwika Waryńskiego. Technikum Elektrotechniczne otrzymało imię Mieczysława Pożaryskiego. W 1961 r. w technikum został wprowadzony ciąg mechaniczny i zorganizowano pierwszą klasę o specjalności uzwajak-nawijak silników elektrycznych. Obecna nazwa czyli "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmuje Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową i obowiązuje od dnia 1 września 1973 r.

Od dnia 1 września 1973 r. "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmował: Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obecna nazwa czyli Zespół Szkół w Żychlinie obowiązuje od 1 września 2002 roku i w jego skład wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektroniczne, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od czerwca 2009 roku z okazji 60 – lecia powstania Szkoły, Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nadano imię „Bohaterów Września 1939 roku”.                                                                                                              

Losowa galeria

X Jubileuszowa Ścieżka Edukacyjna Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej

Więcej…

Kontakt

Adres: ul. Narutowicza 88,

           99-320 Żychlin.

Telefon: (24) 285 10 60.

Faks: (24) 285 10 60.

E-mail: zszychlin@op.pl

 


szkola minPoczątek szkolnictwa zawodowego w Żychlinie sięga 1945 roku, kiedy to 1 września b.r. powstaje "Publiczna Średnia Szkoła Zawodowa", która realizowała trzy wydziały: mechaniczny, elektryczny dla młodzieży zatrudnionej w zakładach M-1 oraz wydział ogólny dla młodzieży zatrudnionej w rzemiośle prywatnym. 1 września 1947 roku, szkołę tę przejmuje ówczesne Ministerstwo Przemysłu i Handlu, nad którą opiekę miały sprawować zakłady M-1 w Żychlinie.

W związku z przejęciem szkoły otrzymuje ona nową nazwę "Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie", do której uczęszczało 210 uczniów w ośmiu klasach o kierunku elektrycznym i mechanicznym. Pierwszych dwudziestu absolwentów ukończyło szkołę w czerwcu 1948 r. Szkoła została zatwierdzona jako szkoła typu licealnego i otrzymała nazwę "Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego w Żychlinie". Dążyła ona do przygotowania odpowiedniej kadry techników konstruktorów maszyn elektrycznych, których brakowało w przemyśle elektrotechnicznym.

20 lutego 1949 r. szkoły podlegające Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy M.P.C. zostają połączone ze względów adminisracyjno-pedagogicznych w jedną całość p.n. "Zespół Szkół". Warunki pracy, w tej szkole były bardzo ciężkie, gdyż szkoła nie posiadała jeszcze własnego budynku. Dopiero 22 grudnia 1949 r. otrzymuje wspaniały budynek szkolny, odpowiednio wyposażony i przygotowany do zajęć. Budynki pod warsztaty szkolne i sale gimnastyczną zostały oddane do użytku dopiero w lutym 1951 r. Pierwszy egzamin dojrzałości rozpoczął się 1 czerwca 1950 r. - dwudziestu uczniów otrzymało tytuł technika-elektryka.

Dziesiątego września 1956 r. szkolnictwo zawodowe zostaje przejęte przez Ministerstwo Oświaty. Ministerstwo Oświaty w dniu 20 sierpnia 1959 r. wydało rozporządzenie dotyczące nazwy szkoły. W myśl tego zarządzenia nasze szkoły otrzymały następujące nazwy: " Zasadnicza Szkoła Zawodowa" i "Technikum Elektrotechniczne". W dniu 8 czerwca Minister Oświaty wydał zarządzenie w sprawie nadania imienia ZSZ w Żychlinie. ZSZ w Żychlinie otrzymuje imię Ludwika Waryńskiego. Technikum Elektrotechniczne otrzymało imię Mieczysława Pożaryskiego. W 1961 r. w technikum został wprowadzony ciąg mechaniczny i zorganizowano pierwszą klasę o specjalności uzwajak-nawijak silników elektrycznych. Obecna nazwa czyli "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmuje Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową i obowiązuje od dnia 1 września 1973 r.

Od dnia 1 września 1973 r. "Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Żychlinie" , obejmował: Technikum Elektrotechniczne, Liceum Zawodowe, Technikum Elektroniczne, Zasadniczą Szkołę Zawodową. Obecna nazwa czyli Zespół Szkół w Żychlinie obowiązuje od 1 września 2002 roku i w jego skład wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Elektroniczne, Liceum Profilowane, Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Od czerwca 2009 roku z okazji 60 – lecia powstania Szkoły, Szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół nadano imię „Bohaterów Września 1939 roku”.

Kalendarium:

01.09.1945 r. - powstanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, która zostaje przejęta przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu i otrzymuje nazwę Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie.

06.09.1948 r.- uruchomienie Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego. Obie szkoły podlegają Centralnemu Zarządowi Przemysłu Elektrotechnicznego przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego.

01.09.1949 r. - utworzenie Zespołu Szkół w Żychlinie, w skład którego wchodzi Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego i Szkoła Przemysłowa Fabryki Maszyn Elektrycznych.

22.12.1949 r. - oddanie do użytku budynku szkolnego.

01.06.1950 r. - pierwszy egzamin dojrzałości; 28 uczniów otrzymuje tytuł technika elektryka.

Rok szkolny 1950/51 r. - utworzenie 2-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i 4-letniego Technikum Budowy Maszyn Elektrycznych. Uruchomienie Wydziału dla pracujących.

1951 r. - oddanie do użytku budynku warsztatów szkolnych i sali gimnastycznej. Aptacja dwóch poniemieckich baraków na internat. Zasadnicza Szkoła Zawodowa zmienia nazwę na Zasadnicza Szkoła Elektryczna.

01.01.1952 r. - przejęcie Zasadniczej Szkoły Elektrycznej i wygasającej Szkoły Przemysłowej Fabryki Maszyn Elektrycznych przez Okręgową Dyrekcję Szkolenia Zawodowego w Łodzi; Technikum Budowy Maszyn Elektrycznych podlega pod Centralny Zarząd Przemysłu Maszyn Elektr. przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego a od kwietnia 1952r. pod Centralny Zarząd Szkół Zawodowych Ministerstwa Przemysłu Maszynowego,

Lipiec 1955 r. - pierwszy Zjazd Absolwentów.

Grudzień 1956 r. - przekazanie Technikum Budowy Maszyn i Zasadniczej Szkoły Elektrycznej Ministrowi Oświaty, r.szk. 1957/58- dalsze zmiany w szkolnictwie zawodowym: pierwszy nabór do 5-letnich techników i 3-letnich szkół zasadniczych.

Wrzesień 1959 r. - kolejna zmiana nazw szkół zawodowych- szkoły otrzymują nazwy: Technikum Elektrotechniczne w Żychlinie, Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Żychlinie.

Czerwiec 1961 r. - nadanie imion szkołom: Technikum Elektrotechniczne otrzymuje imię Mieczysława Pożaryskiego a Zasadnicza Szkoła Zawodowa imię Ludwika Waryńskiego.
II Zjazd Absolwentów.

1965-1967 r. - budowa Domu Nauczyciela.

01.09.1971 r. - utworzenie Liceum Zawodowego w Żychlinie.

01.09.1973 r. - zmiana nazwy zespołu na: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Żychlinie.

01.09.1992 r. - utworzenie Policealnego Studium Zawodowego.

01.09.1995 r. - założenie Technikum Elektronicznego. Utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej w budynku internatu.

01.01.1999 r. - organem prowadzącym szkołę staje się Powiat Kutnowski; nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.

01.09.2002 r. - działalność rozpoczynają szkoły ponadgimnazjalne: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane, Technikum Elektroniczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Zespół wraca do swej początkowej nazwy: Zespół Szkół w Żychlinie.

01.09.2004 r. - utworzenie Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Uzupełniającego na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Uruchomienie Filii Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kutnie.

01.09.2005 r. - założenie Szkoły Policealnej nr 1 w Żychlinie.

 

Dyrektorzy:

1947-1949 r. - inż. Andrzej Kaczyński: dyrektor Szkoły Przemysłowej Fabryki Maszyn Elektrycznych w Żychlinie.

09.1949-31.12.1950 - mgr Mieczysław Lipnicki (od 01.08.1948 r.) dyrektor Liceum Przemysłu Elektrotechnicznego).

01.01.1951- 31.08.1970 - Stanisław Stachura.

01.09.1970- 31.08.1974 - mgr inż. Jerzy Szczęsny.

01.09.1974- 30.11.1977 - mgr inż. Ryszard Płochocki.

01.12.1977- 23.12.1981 - mgr inż. Franciszek Głogowski.

02.01.1982- 31.08.1992 - mgr inż. Ryszard Płochocki.

01.09.1992 -17.09.2000 - mgr inż. Wanda Modrak.

01.11.2000 - 30.04.2007 - mgr inż. Robert Stasiak.

01.09.2007 - 31.12.2010 - mgr Mariusz Radzimierski.

01.01.2011 - 31.08.2016 - mgr Zbigniew Chrulski.

01.09.2016 - nadal mgr inż. Tomasz Rapsiewicz

 

 

Facebook


BIP    deklaracja dostepnosci wcm
 
 it-szkola-nask-logo
thumb powered-by-joomla    progeCad   mysql    Powered By PHP 19 x 28mm 410 WEBerasmus